RSS

Månadsarkiv: april 2023

Lokförarna håller vad de lovar

Inlagt 19 april 2023

Ikväll onsdag kl 23.59 avslutas strejken på pendeln.

De strejkande går inte tillbaka för att det saknas stöd eller pengar eller för att AD sagt åt dem att återgå eller för att MTR krävt rekordhöga skadestånd av dem (6000 kr av varje strejkande – det är dubbla ”normalskadeståndet” för olovlig strejk). De går tillbaka därför att det är vad de har bestämt och gått ut med från början och de bibehåller kontrollen. Det betyder också att de har kvar sin handlingsfrihet framöver.

I det första inlägget, skrivet lördagen den 15/4, på deras facebooksida Vild strejk på pendeln, står det så här: ”Fredag 14/4 beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm med stor majoritet att lokförarna på pendeln kommer gå ut i vild strejk måndag 17/4 klockan 03.00. Strejken kommer pågå 3 dagar och avslutas onsdag 19/4 klockan 23:59.”

Nu blir det mycket intressant vad som händer framöver!

Lokförarna har visat med all önskvärd tydlighet hur viktig säkerheten och  tågvärdsfrågan är för dem – och vad de är kapabla till.

”Tredje man” – allmänheten – har med all önskvärd tydlighet visat sitt stöd både med en fantastisk, och fortfarande pågående, insamling till strejkskadestånden och en fantastisk medvetenhet. ”Ja här står jag och har väntat i två timmar, det är jobbigt men jag tycker lokförarna gör rätt som strejkar” – den attityden har ju faktiskt varit den man hört mest av. Och nu vet trafikanterna också att det lokförarna lovar, det håller dom.

Till skillnad från andra inblandade i denna skandalösa historia.

Bra beskrivet här: Tågförarna strejkar och politikerna vrider sig som maskar (Oisin Cantwell i Aftonbladet)

STREJKKASSAN: swish 123 699 2952, eller bg 418-6482 , skriv Tågvärd som meddelande

Alla inlägg här på bloggen som berör striden om tågvärdarna på pendeln hittas i kategorin Tåg – Stockholmspendeln

#rörintemintågvärd

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 19 april, 2023 i Tåg - Stockholmspendeln

 

Vad händer vid en vild strejk?

Inlagt 18 april 2023

Detta är en uppdaterad version av ett tidigare inlägg.

STREJK ÄR TILLÅTET ENLIGT GRUNDLAGMEN…
I Sverige är det tillåtet att bilda föreningar, att samlas, att använda sin yttrandefrihet, att demonstrera och att strejka. Såna rättigheter finns i speciella lagar som kallas grundlagar. Men sen finns det också regler som begränsar de där rättigheterna. I Medbestämmandelagen finns det regler kring hur och när man får strejka. Bryter man mot de reglerna kan man bli dömd att betala skadestånd till den ”drabbade”, dvs i det här fallet företaget.

FRED?
Ett påskrivet kollektivavtal betyder fredsplikt, dvs att varken fack eller arbetsgivare får ta till stridsåtgärder. Den här fredsplikten missbrukas ofta av arbetsgivarna, anser jag. De gör saker som verkligen inte kan anses som fredliga, genomför försämringar t.ex., trots att det är fredsplikt – eller t.o.m. passar på just för att det är fredsplikt. Fredsplikten har med tiden förvandlats till en plikt att ta skit. Ur den synvinkeln tycker jag att vi i dagens arbetsliv strejkar för sällan, eller för den delen sätter ner foten på annat sätt. 

TILLÅTEN STREJK
För att man ska kunna strejka på ett tillåtet sätt, så ska det inte finnas ett gällande kollektivavtal för arbetsplatsen. Finns det avtal så måste det sägas upp, så att det blir ett avtalslöst tillstånd. (Det är vad som ibland görs i samband med avtalsförhandlingar, vilket gör att det då kan vara tillåtet att strejka.) Dessutom måste facket varsla (förvarna) om stridsåtgärder, och strejken ska vara beslutad enligt fackförbundets regler, vilket i dom flesta fackförbund innebär att det är förbundsledningen som beslutar. Parterna tvingas ofta till medling innan den tillåtna stridsåtgärden kan bli av.

”VILD” STREJK
Ibland utbryter lokala ”vilda”, dvs otillåtna (olovliga) strejker för att folk tycker att Nä nu går det för långt. Och om de då sen blir dömda att betala skadestånd, då händer det också att utomstående hjälper till att skramla ihop pengarna för att dom också tycker att Näe nu gick det för långt, och vi ska stötta varann. Förutom ett eventuellt skadestånd att betala, så får de strejkande oftast löneavdrag under strejken. Man kan inte få pengar från fackets ”strejkkassa” under en otillåten strejk.

 

AD KAN UPPMANA TILL ÅTERGÅNG
Om strejken fortfarande pågår när anmälan kommer in till AD (Arbetsdomstolen) från företaget, så brukar det bli en första omgång i AD ganska snabbt. Då beslutar AD om det är en otillåten strejk som pågår. I så fall säger AD att de strejkande ska gå tillbaka till jobbet. De strejkande kan då gå tillbaka, eller inte gå tillbaka. Det kommer inte poliser och bär dem till jobbet. Men går man inte tillbaka när AD säger till, så innebär det troligen att skadeståndet sedan blir högre.

 

UPPSÄGNING?

Att delta i en otillåten strejk är i sig inte skäl för uppsägning.

Är det många av de anställda som deltar i en strejk så ska det dessutom mycket till för att arbetsgivaren skulle vilja säga upp allihop! Det skulle ju ställa till en ännu värre situation. Att man är många är ett skydd i sig, vid alla sorters stridsåtgärder och aktioner. Däremot kan cheferna förstås försöka jaga enstaka ”uppviglare” och hitta på saker för att få skäl att sparka någon.

Det har hänt att chefer försöker skrämma strejkande med att ”ni kommer att få sparken av AD”. Men AD säger aldrig upp någon, det är endast arbetsgivaren som kan säga upp en anställd. Om den uppsagda personen vill protestera mot uppsägningen, så kan saken tas upp i AD. Om AD anser att uppsägningen var felaktig så dömer de att personen ska ha jobbet tillbaka. Om arbetsgivarn då ändå envisas med uppsägningen så får de betala höga skadestånd (Las §39) och/eller så agerar arga arbetskamrater. Att bli av med sin hund eller sitt jobb.

Finns det risk för att AD tycker att uppsägning är ok, om man inte går tillbaka då AD säger till? Vet ej. Det har varit praxis att uppsägning vid strejk godkänns av AD endast om strejken är så långvarig att det bara finns uppsägningar kvar för att få slut på den. (Bil och Traktor-strejken 1978 pågick i 115 dagar och ledde till uppsägningar.) Det ska finnas skrivningar i förarbetena, som kan tolkas som att det skulle ge skäl till uppsägning, om man inte går tillbaka då AD säger till. Men vi vet egentligen inte förrän det kommit ett sånt rättsfall (där de strejkande vägrat gå tillbaka, och företaget verkligen sagt upp dem), hur AD numera ser på saken.

 

INTE KRIMINELLT
Man riskerar inte att hamna i ett polisregister för att man strejkat ”vilt”.

 

BEGÄRAN OM SKADESTÅND
Skadestånd, det som ibland kallas ”strejkböter”, blir det inte automatiskt, utan bara om företaget begär det via Arbetsdomstolen. De kan lämna in begäran under pågående strejk eller efteråt. Det är inte alltid som företagen kräver skadestånd, de kan tycka att det kostar mer än det smakar. T.ex. är det så att alla som blir instämda till AD har rätt att vara lediga från jobbet för att vara med på plats vid förhandlingarna (rättegången) i AD.

SKADESTÅND
Om företaget kräver skadestånd, så blir det särskilda förhandlingar i AD om det. Det kan dröja flera månader innan den förhandlingen i AD blir av. Oftast föregås den av förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
Förhandlingarna i AD fungerar ungefär som andra rättegångar, med pläderingar och vittnen. De fackmedlemmar som strejkat vilt brukar företrädas i AD av fackets jurister, på fackets bekostnad, trots att facket inte beslutat om strejken. De som strejkat vilt kan bli dömda av AD att betala skadestånd till företaget, precis som företaget kan bli dömt att betala skadestånd till en anställd och facket, för att ha brutit mot lag eller avtal.

PENGARNA
”Normalskadeståndet” för en person som strejkat bestämdes 1992 till 2000 kr. Detta uppdateras med penningvärdet. I samband med en AD-dom 2018 bedömdes att normalskadeståndet då skulle vara 3000 kr. Flera saker kan påverka hur AD dömer skadeståndets storlek efter en strejk. Var strejken kort eller lång? Har strejken provocerats fram av arbetsgivaren? Har arbetsgivaren gjort något för att få slut på strejken? Var strejken en spontan reaktion? Det spontana anses mer ursäktligt än det välplanerade. Har de strejkande vägrat återgå när AD uppmanade till det? Har stridsåtgärderna lett till stora ekonomiska skador, eller allvarliga störningar för ”tredje man”? Det går alltså inte att säga i förväg hur stort skadeståndet blir.

Blir de strejkande dömda att betala skadestånd så kan de också bli dömda att betala motpartens rättegångskostnader. Ibland går fackförbundet in och betalar den delen, även om strejken varit otillåten.

 

DE FÖRTROENDEVALDA
Om arbetsgivaren kan visa att förtroendevalda i en kollektivavtalsbunden fackförening har uppmuntrat till, eller deltagit i, eller inte försökt motverka en otillåten stridsåtgärd, så kan det tolkas som att facket har brutit mot reglerna. Det kan göra att fackföreningen får betala höga skadestånd. Därför brukar strejkande kollektiv se till att det är ”vanliga medlemmar” som strejkar medan fackliga företrädare ”förstår ilskan men tar avstånd från strejken och uppmanar till återgång”. Det är alltså vanligt att fackliga företrädare inte deltar i strejken. Men självklart ska de inte gå in och ta någon annans jobb eller sabotera för strejkande på något annat sätt.

De förtroendevalda, eller en del av dem, kan avgå från sina uppdrag. Det ska helst i så fall göras i god tid, annars kanske de ändå räknas som fackliga företrädare i domstolens ögon. Att förtroendevalda avgår, vilket ska meddelas till arbetsgivaren, kan vara en viktig varning för att nu är det allvar. Det brukar följas av att chefer mer eller mindre desperat försöker varna de anställda för att strejka. Bemöts bäst med en lugn attityd.

När en vild strejk utbryter så ska arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation (= det lokala facket , om det finns) ”omedelbart taga upp överläggning med anledning av stridsåtgärden och gemensamt verka för dess upphörande” (MBL §43). Från fackets sida kan man då förklara att bästa sättet att få slut på stridsåtgärden är att lyssna på de anställdas missnöje och tillmötesgå kraven. 

 

SJUKT
När det är eländigt på jobbet så säger ofta någon: Vi borde sjukskriva oss allihop! Men arbetsgivaren kan anmäla sjukskrivna till AD och hävda att det handlar om en överenskommen stridsåtgärd. Arbetsgivaren kan också kräva läkarintyg på grund av misstanken om fusk. Sjukskrivning är inte en bra stridsåtgärd. Men om det händer saker på jobbet som direkt påverkar hälsan (ex. usla scheman, ökad stress, besvärligare lyft, arbetsledare jävlas) så kan det vara ofrånkomligt att det ökar sjukfrånvaron precis som det kan försämra orken och sänka arbetstakten.

KAN ANDRA ÅTGÄRDER ÄN STREJK VARA OLOVLIGA?
Ja, t.ex. en övertidsblockad. Men gränsen är flytande, särskilt när det handlar om att avstå s.k. frivillig övertid. Men kollektiv uppsägning då? Olovlig stridsåtgärd, säger SKR

 

LÄSTIPS
Hur genomför man en vild strejk, vilka problem kan man stöta på? Lär av andras erfarenheter! Berättelser om strejker finns i del 4 av bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen. Finns som e-bok för gratis nedladdning här: Om strejker

Del 3, Slutsnackat, om andra sorters stridsåtgärder än strejk (jobba enligt regelboken, övertidsblockad, kollektiv uppsägning, med mera) kanske också kan vara av intresse.

 

Solidaritet är en ömsesidig sak

Stridfonden

Inlagt 16 april 2023

Stötta lokförarnas strejk på pendeln genom att bidra till strejkkassan via Förbundet Arbetarsolidaritets stridsfond. Swisha till 123 699 2952. Skicka en slant om du kan, skramla på arbetsplatsen, skänk från föreningen… Skriv gärna Tågvärd som meddelande.

Den här konflikten är på ett sätt väldigt allmängiltig. Det handlar om försämringar av arbetsvillkor, något som drabbar oss i många branscher, på många arbetsplatser. Fler borde sätta stopp.

Samtidigt är konflikten unik – när lokförarna värnar sin och resenärernas säkerhet, går de modigt ut i strejk för att en annan yrkesgrupp, tågvärdarna, ska få sina jobb tillbaka. Snacka om solidaritet som en ömsesidig sak!

AD kan döma ut rejäla skadestånd efter strejken, med tanke på ”skada för tredje man” (dvs allmänheten). Fast vi som är ”tredje man”, ska ju ändå vara glada över att den här striden tas.

Förutom risk för skadestånd så förlorar lokförarna också lön under strejkdagarna. Eftersom det är en s.k. vild strejk kommer de inte att få något från fackförbundets strejkkassa.

Så nu hänger det också på vår solidaritet.

Info om strejken finns på de strejkandes hemsida vildstrejkpendeln.blogg.se och på facebooksidan Vild strejk på pendeln.

Deras flygblad kan du också se i mitt förra inlägg Strejk på pendeln från måndag 17 april.

Alla inlägg här på bloggen som berör striden om tågvärdarna på pendeln hittas i kategorin Tåg – Stockholmspendeln

#rörintemintågvärd

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 16 april, 2023 i Arbetslivet, Tåg - Stockholmspendeln

 

Strejk på pendeln från måndag 17 april

Inlagt 15 april 2023

Alla inlägg som berör striden om tågvärdarna på pendeln hittas i kategorin Tåg – Stockholmspendeln

2023-04-15 flygblad

Lokförarna kräver att tågvärdarna ska komma tillbaka på tågen

Måndag morgon den 17 april 2023 går lokförarna på pendeltågen i Stockholm ut i ”vild” strejk.

De meddelar detta i förväg och informerar också om att strejken kommer att vara i högst tre dagar måndag-tisdag-onsdag. Det gör dom för att resenärerna ska veta vad som händer och ha en chans att förbereda sig. För strejken är ju inte riktad mot resenärerna utan är tvärtom en kamp för säkerheten på tågen. Lokförarnas krav är få tillbaka tågvärdarna i hytten, i säkerhetstjänst.

Mer info kommer på strejkbloggen vildstrejkpendeln.blogg.se och på facebooksidan Vild strejk på pendeln.

Klaga uppåt

Du som får problem på grund av strejken, klaga uppåt! Klaga på arbetsgivaren MTR och på Region Stockholm som tagit besluten att tågvärdarna ska bort.

Ansvariga politiker hittar du här: Region Stockholm – Trafiknämnden

MTR Kundservice kundservice@mtrx.se

Stöd här nere

Stöd de strejkande och hjälp till genom att bidra till den solidaritetsinsamling som Förbundet Arbetarsolidaritet håller i. Alla pengar som kommer in under strejken kommer att gå till de strejkande, i första hand till ev skadestånd, ”strejkböter”, som Arbetsdomstolen kan utdöma. Swisha ditt bidrag till 123 699 29 52 eller sätt in på Bankgiro 418 – 64 82

De strejkande kommer att ha Centralplan utanför Centralstation i Stockholm som samlingsplats. De har demonstrationstillstånd där måndag-tisdag-onsdag kl 04.40-18.00. Så gå gärna dit och heja på dem! (Är du politiskt aktiv, låt gärna bli att komma dit med partifanor och tidningar och bokbord, det är de strejkande som ska uppmärksammas, inte din organisation.)

Ett par äldre inlägg som känns aktuella idag: Vad händer om man strejkar vilt.

Om att stödja dom som kämpar: Klaga uppåt – stöd härnere 

Nytt inlägg: Solidaritet är en ömsesidig sak

Mer info kommer här och framför allt på de strejkandes blogg och facebooksida!

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 15 april, 2023 i Tåg - Stockholmspendeln

 

Hur jobbar du nästa vecka? Nästa månad? I morrn?

Inlagt 3 april 2023

Alla ska bli flexibla

Att scheman ändras ofta och med kort framförhållning sprids brett i flera branscher. Det är också ett ständigt tryck mot laggränser och mot vad som ansetts rimligt och acceptabelt, när det gäller människors arbetstider. Kollektivtrafik, handel och omsorgsyrken ligger långt fram i denna utveckling. Det blommade ut under pandemin och fortsätter nu med ökad fart.

Vad handlar det egentligen om? Vart siktar arbetsgivarna? Jo, till att steg för steg göra alla anställningar lika flexibla som timanställningar. Hyvling ingår i samma paket. När anställda tvingas ner på deltid blir de tvungna att ställa upp på att bli inkallade extra lite när som helst eftersom de ligger illa till med sänkt inkomst.

Det är inte en konspiration som pågår, det är en strategi. Att envist jobba för det man vill ha igenom, ta strid för det, hela tiden fortsätta åt samma håll. Möjligen låta sig bromsas men inte vända om. Dvs det arbetsgivarna gör är att bete sig så som arbetarrörelsen borde göra.

Ständiga kompromisser och byteshandel i arbetstidsfrågor stoppar inte utvecklingen, det tar möjligen lite längre tid för arbetsgivarna att nå sina mål. Det krävs kraftfull strid på alla nivåer för förbättringar. Det krävs uppmuntran på arbetsplatserna så att de lokala facken och arbetarkollektiven orkar säga nej till försämringar. Förändringarna börjar ute på arbetsplatserna och det som accepteras där, även om det accepteras motvilligt, blir normaliserat.

Utvecklingen går att förutsäga

Jag skrev en kort debattartikel på det här temat (flexibilisering av arbetstider) och skickade till tidningen Arbetet. De tackade nej. Det är inte särskilt upprörande, de får in fler artiklar än de kan publicera, och jag är van sen urminnes tider att bli refuserad. Det som är upprörande är att man från arbetarrörelsens sida blundar för vad som pågår och hur framgångsrik arbetsgivarnas strategi har blivit, på område efter område.

Ett annat exempel, försämring av turordningsregler. Det började också på arbetsplatserna. Så här skrev jag år 2009 i antologin Efter ett kvartssekel av nederlag (Murbruks förlag): ”Arbetsgivarna klagar på hur besvärligt det är med turordningsreglerna i LAS. Sanningen är inte att de verkligen har stora problem med turordningen, utan tvärtom, att facken och arbetarkollektiven väldigt ofta accepterar avsteg från reglerna. Arbetsgivarna pressar mot lagens gränser, ibland på ett rent vidrigt sätt (t.ex. uppsägning av trotjänare) utan att det blir alltför hårda motreaktioner. Då tycker de inte att de ska behöva ha kvar något motstånd alls, och de vill slippa att ge något i gengäld vid förhandlingar om turordning. Därför kampanj. De vill slå fast sina framgångar genom ändringar i lagen. Sen kan de gå vidare med nästa försämring.” Var jag synsk år 2009? Inte det minsta. Det behövs ingen kristallkula, det räcker att iaktta vad som pågår på arbetsplatserna. Det gäller även 2023.

28 april 2023: Det går nu att hitta även de äldre texter som berör ämnet arbetstider i den nya kategorin Arbetstider.

 
 
%d bloggare gillar detta: