RSS

Månadsarkiv: mars 2023

Redaktionsmöte

Redaktionen! Detta inlägg är flyttat till folkrorelselinjen.com

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 23 mars, 2023 i Allmänt

 

Risk och ansvar på jobbet

Tänk er en verkstad där företaget vill införa ett nytt och billigare sätt att genomföra ett arbetsmoment. Många av verkstadsarbetarna protesterar och säger att det finns risker med det nya sättet. Företaget tar in en konsult som gör en bedömning och kommer med utlåtandet att det går fint att genomföra förändringen. (Surprise!) Skyddsombuden blir inte tillfrågade, inte heller dom som ska genomföra arbetsmomentet.

En del av arbetarna säger: Jag gör det där ändå, det är nog inte så farligt och jag vill inte bråka (den inställningen är inte så ovanlig, vilket kan ses på många arbetsplatser).

En del säger: Sådär vill jag inte jobba, men jag kan dra till nån annan verkstad, erfarna verkstadsarbetare behövs överallt. Och så droppar dom av en efter en. (Risken är förstås att det nya billigare arbetssättet hittar in även på den nya arbetsplatsen.)

En del säger: jag jobbar gärna men det där momentet gör jag inte, jag kan göra på det gamla sättet eller göra något annat – men då blir de hemskickade, skrivs som olovligt frånvarande och får höra att det blir löneavdrag.

En del vill inte sätta sig i den sitsen men mår faktiskt illa och får stressymptom vid tanken på att tvingas genomföra ett riskabelt arbetsmoment. De går hem och sjukskriver sig.  

Ungefär den här situationen råder nu i Storstockholms pendeltågstrafik, som MTR kör, på Region Stockholms uppdrag. Det är bara det att situationen på pendeln är så mycket värre, eftersom det är risken för händelser som kan drabba inte bara föraren, utan passagerarna, som oroar lokförarna. Ensamarbete på tåg är förkastligt.

Och i Arbetsmiljölagen står det så här om den enskilde anställdes arbetsmiljöansvar:

AML 3 Kap 4§

4 §   Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall” – det är alltså vad lagen kräver av oss som individer. Och vad vi också bör göra som kollektiv på våra arbetsplatser, även om vi har chefer som inte tar samma ansvar.  

En stor eloge till alla er som orkar! 

Vi kanske borde skramla till ekonomiskt stöd till lokförare om de blir hemskickade med löneavdrag?

 

Tidigare inlägg om detta: Pendeltrubbel; Pendelns lokförare säger nej; Går ditt pendeltåg

#rörintemintågvärd #pendeltågen

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 9 mars, 2023 i Arbetslivet, Tåg

 

Pendeltrubbel

Uppdatering 6 mars 2023:

2023-03-06 pendeln

P4 Stockholm måndag 6 mars:  Prognosen sprack – pendeltågskaoset fortsätter en vecka till

———————————————–

Såhär ser det ut i pendeltrafiken i Stockholm idag, 1 mars 2023:

20230301 pendeltågen

Idag, 1 mars 2023, skulle 50% av pendeltågen gå utan tågvärd, enligt MTR och Region Stockholm. Och senare ska tågvärdarna bort helt, enligt planen. Men lokförarna vill av säkerhetsskäl inte köra pendeltågen utan tågvärd ombord. Mer om detta finns i mitt inlägg från 16 december 2022: Pendelns lokförare säger nej och från 9 december 2022: Går ditt pendeltåg?

Så här skrev Seko Stockholm, som organiserar lokförare och tågvärdar på stockholmspendeln (och flera andra yrkesgrupper) igår, den 28 februari 2023:

Vi är oerhört besvikna över det beslut som nu har fattats av det politiska styret i Region Stockholm att fortsätta avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen. Ett beslut som ser till att driva vidare det tidigare styrets personalfientliga högerpolitik.
Vi fick ett vallöfte av Socialdemokraterna att tågvärdarna skulle vara kvar. Det var också otroligt viktigt att lyssna på oss som arbetar i kollektivtrafiken.
Efter valet skulle det göras en utredning, en kompromiss med det nya mittenstyret som stöttades av Vänsterpartiet. Om den utredningen inte utom alla tvivel visade att tågen kunde gå utan tågvärd med bibehållen säkerhet, då skulle tågvärdarna vara kvar. Så anser man att det nu har blivit.
Vi kan konstatera att utredningen som gjorts är en granskning av den utredning som MTR lät göra. Skyddsorganisationen har inte kopplats in. För en fråga där så mycket står på spel vad gäller arbeten, arbetsmiljö, säkerhet för resenärer och anställda så duger det inte. Vi anser att tvivel fortfarande kvarstår.
Från Seko Stockholm så agerar vi på de ingångar vi har mot politiken just nu. Vi ifrågasätter det beslut som tagits och vill att man grundligt utreder frågan om tågvärdarna och då ska självklart skyddsorganisation och berörda fackklubbar vara del av och bidra till utredningen.

Till dig som drabbas: Klaga uppåt, stöd här nere!

Detta är ett utdrag ur Klaga uppåt, stöd härnere, skrivet 20 september 2011. Då gällde det brevbärarna, men inlägget blir om och om igen aktuellt.

När en yrkesgrupp tar strid kan det ibland drabba allmänheten. Tänk strejk eller annan aktion inom kommunaltrafiken eller vården eller handeln, eller som när sopgubbarna eller, just nu, brevbärarna följer regelboken och vägrar stressa.

Allmänheten kallas ofta i detta sammanhang tredje man. ”Tråkigt att detta ska drabba tredje man”, säger man. Jag tror att man ska tänka annorlunda: De som tar strid för sina intressen är förste man. Vi, allmänheten, är också förste man. För det är ju vi som också är bussförarna, vårdarbetarna, affärsbiträdena, sopgubbarna och brevbärarna. När vi tar strid om något kan effekterna drabba oss själva, men det är också i vårt eget intresse att striden tas.

Betyder det att man ska tänka: jag solidariserar mig – därför klagar jag inte på att jag blir drabbad? Nej, det tror jag är fel tänkt. Man ska klaga! Ordentligt! Men inte på de stridande, utan på de ansvariga för den situation som har pressat fram striden. Försök nå så högt upp i organisationen du kan med dina klagomål.

Om du är med i en organisation eller grupp som vill visa sitt stöd i en strid – glöm då inte den delen. Uppmana alla i organisationen att som individer klaga på effekterna av striden – på rätt nivå.

Sen kan man också visa sitt stöd genom t.ex. stöduttalanden till de stridande. Då ska man tänka tvärtom mot när man klagar. Man ska nå så långt ner som möjligt, direkt till de arbetare som genomför striden. Det är dom som ska hålla ut.

Och vilka är då ”där uppe” i det här fallet? Det är den politiska ledningen i Region Stockholm. Så styrs Region Stockholm

…samt MTR som vill öka vinster genom att ta bort tågvärdarna : kundservice@mtrx.se

Men det här med att envisas att dra ner på folk i alla sorters verksamheter, trots allt elände som det medfört, det är dom sannerligen inte ensamma om.

#RörInteMinTågvärd

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på 1 mars, 2023 i Tåg

 
 
%d bloggare gillar detta: