RSS

Månadsarkiv: maj 2016

Gärna ett fack – bara det inte är starkt

Hamnen 2016-1

Inlagt 11 maj 2016

Hamnfyrans medlemmar i APM-terminalen i Göteborgs hamn har genomfört två dygnslånga strejker den 26:e och den 28:e april. Eftersom konflikten kvarstår har Hamn4an varslat om två nya punktstrejker den 17:e respektive 24:e maj.

Vad handlar konflikten om? Hamnföretaget APM har i strid med lagar o avtal dragit ut på information ang semesterutläggning – en fråga som efter de genomförda strejkerna tycks ha lösts – och genomfört smygförändringar som retat upp hamnarbetarna. Och kanske mest oacceptabelt: APM vill styra över Hamnfyrans interna arbetssätt och hur de lägger upp sitt förhandlingsarbete. De vill lägga sig i sådant som hur många personer, och vilka, som Hamnfyran skickar till förhandlingar, sätta stopp för att förhandlarna informerar medlemmarna etc. /Se länkar sist i inlägget/

Inga jämförelser i övrigt, men jag kan inte låta bli att påminna mig om hur stämningen blev vid förhandlingsbordet när Livsklubben på min gamla arbetsplats Stockholmsbagarn började använda nya (och nygamla) metoder. Det var sånt som vi långt senare började kalla folkrörelselinjen men som till att börja med helt enkelt var försök att bli en starkare och för medlemmarna användbar fackklubb.

Företagsledningen hade varit van vid att kunna kalla in klubben, oftast bara klubbordföranden, och framföra vad de ville. Det kanske blev diskussion bakom stängda dörrar, kanske klubbrepresentanten ryckte lite i kopplet, och sen kom man överens. Då var det klubbstyrelsens uppgift att gå ut och ”förankra” beslutet hos medlemmarna – oavsett om det var något bra eller något dåligt för dem.

Vi började anpassa förhandlingsdelegation efter behov, började ta med berörda medlemmar, folk som visste hur det verkligen fungerade i olika sakfrågor, folk som var berörda av schemaändringar etc. Representanter för olika avdelningar/yrkesgrupper utsågs av dem själva, ofta turades man om att delta tillsammans med de vana förhandlarna från klubbstyrelsen.

Vi begärde förhandling i frågor där vi ville ha igenom förbättringar, gick inte bara och väntade på försämringsförslag att protestera mot.

Vi ajournerade förhandlingar för att gå tillbaka och diskutera med medlemmarna när någon ny situation uppstått. Medlemmarna skulle diskutera läget och bedöma om vi skulle backa, kompromissa, stå på oss, ta strid… Och cheferna ba: Ni kan väl inte gå ut och informera era medlemmar under PÅGÅENDE FÖRHANDLING!

Samtidigt var det ju självklart för dem att om vi kom med t.ex. ett nytt förslag, så skulle de kunna koppla tillbaka till sina högre chefer för att diskutera saken. Och då var det ingen som sa: Men ni kan väl inte gå ut och informera högre chefer under PÅGÅENDE FÖRHANDLING???

Det ansågs självklart att det kunde de. Och vi tyckte det var lika självklart att vi skulle kunna gå till vår högre instans – medlemmarna. Likaså att ett avtal inte var överenskommet förrän medlemmarna sagt sitt i en omröstning. Har ni inte mandat? frågade cheferna. Jo, vi har mandat att tillfråga våra medlemmar om den här överenskommelsen är ok. Och det är för övrigt inte er sak.

I korthet kan man väl säga att vi började förutsätta att vid förhandlingsbordet skulle vi vara en självständig motpart, representerande ett beslutande kollektiv, inte en hund i ledband.

Helt rimliga saker kan man tycka. Men vad det egentligen handlade om, och som gav oro i magen hos cheferna, var att vi genom dessa helt rimliga metoder blev starka, och därför blev det en del motstånd från företagets sida. Men de vande sig och anpassade sig. ”Ja det här måste väl ni gå ut till era medlemmar med – kan vi ses igen på torsdag” – blev en vanlig replik från chefernas sida. Därmed inte sagt att det inte blev konflikter, det blev det, men inte ofta om våra interna sätt att sköta det fackliga.

Inga jämförelser i övrigt som sagt. I vårt fall handlade det om förnyade fackliga metoder, som satte myror i huvudet på förvånade chefer. I hamnen handlar det tvärtom om en fackförening med långvarig tradition av medlemsdemokrati jämt och stridsberedskap när det behövs – och relativt nya chefer som inte vill finna sig i sakernas tillstånd.

Sådana chefer är inte unika. En hel del företag är i dagens läge bortskämda med inga eller relativt svaga fackliga motparter, som de kan behandla som underställda även vid förhandlingsbordet. Och andra företag snyftar: Varför ska just VI ha en så besvärlig (läs stark) motpart.

Vi vill gärna ha en fackligt motpart! enligt arbetsmarknadens regler! försäkrar de flesta chefer. Men vad de inte vill ha om de kan slippa, är en stark facklig motpart och allra minst en folkrörelse på arbetsplatsen. Låt dem inte slippa. Stå på er hamnfyran.

Hamnen 2016 -2

2016-04-28 Uttalande från Hamn4an avseende konflikten på APM Terminals i Göteborg

2016-05-08 Öppet brev till hamnintressenter inför vecka 19

UPPDATERING 2016-05-17: Pressmeddelande från Hamn4an: Strejk på APM Terminals i Göteborg idag
Jag förutsätter att alla som snyftat till Yarden (boken och filmen som utspelas i en annan svensk hamn) nu ger sitt fulla stöd till kämpande hamnarbetare!

 
 

Taxiförarnas uppror

20160428_100202-1

Inlagt 10 maj 2016

Missnöjesaktioner

Taxichaufförer i Stockholm har i år vid flera tillfällen kört i kortege genom stan för att protestera mot orimliga arbetsvillkor. De berättar om hur de arbetar 12-13 timmar om dagen 6-7 dagar i veckan för att få en rimlig inkomst. Förutom de synliga kortegerna pågår också andra missnöjesyttringar – många sätter bilen på ”paus” när protesterna pågår eller vid andra överenskomna tider, vägrar köra helt enkelt. Detta är något som minskar inkomsterna för taxibolagen – men också för chaufförerna själva, precis som det brukar vara vid en strejk. Någon olovlig strejk är det dock inte fråga om i detta fall. Dels eftersom de berörda förarna inte arbetar under kollektivavtal, dels för att de faktiskt bestämmer själva när de ska köra, även om de kan få problem om de nekar körningar. Själva föredrar de att säga ”missnöjesaktion”.

Hur som helst – de protesterande har insett att det räcker inte att stå vid stolpen och gnälla. De kan inte få något annat än vad de är beredda att kämpa för. Och det räcker inte heller med en enstaka aktion. Det krävs upprepning och kanske upptrappning.

Aktion 17 maj 2016

Det här är kallelsen till nästa aktion, den 17 maj. Till skillnad från de tidigare kortegerna genom stan kommer chaufförer nu att samlas vid Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Där finns inte så mycket plats att stå med bilar, så de kommer att samåka från Bromma. De har valt att samlas vid Landstingshuset för att landstingsfullmäktige ska ha möte och vänsterpartiet kommer att lämna in en motion om att riva upp avtalet med Taxi 020 och Kurir om färdtjänst i Stockholms län.

Färdtjänstkunder och andra som stöder taxiförarnas kamp för rimliga villkor är välkomna att sluta upp. Kom kl 11.30 till baksidan av Landstingshuset, där politikerna går och ut och in.

För färdjänstkunderna kan det förstås bli ett problem att ta sig dit! Men du som åker färdtjänst, tala gärna med någon chaufför i förväg om att bli upphämtad!

Alla kan också stödja taxichaufförernas kamp genom att skriva på denna namninsamling: RIV UPP SLAVAVTALET I FÄRDTJÄNSTEN!

Taxiklubben

Initiativen till aktionerna kommer från föreningen Taxiklubben, som samlar både anställda förare och åkare, f-skattarna. (Mer om detta längre ner.) Avsikten är att vara en samlingspunkt i kampen för gemensamma intressen. Kraven är kollektivavtal, förbättrade arbetsvillkor och specifikt att avtalen mellan Stockholms Läns Landsting och Taxi 020 och Kurir, med dumpad ersättning för färdtjänstkörningar, ska rivas upp.

Taxiklubben är inte en konkurrerande organisation till Transport, som endast organiserar anställda chaufförer. Taxiklubben uppmanar de anställda chaufförerna att också organisera sig fackligt i Transport.

Jag har varit med på några möten med aktiva i Taxiklubben och är imponerad av engagemanget och envisheten och framgångarna hos ett gäng som ofta är trötta efter långa arbetspass och som inte är särskilt organisationsvana men kan sin bransch. Framför allt är de ense om att de inte längre ska vara tysta och att de måste mobilisera sina kollegor. Det är inte alltid lätt att mobilisera ett utspritt kollektiv med olika erfarenheter och åsikter om vad som är bäst att göra och om det är idé att göra något. Det blir bergochdalbana – men det går framåt.

Styrkeförhållandena förändras när förarna börjar agera kollektivt. Det har varit vanligt att chaufförer kallats upp till bolagen för att bli uppläxade, man hotar att klippa deras leg etc. Taxiklubben uppmanar kollegorna att aldrig gå ensamma upp för att bli uppläxade eller hotade, och sådana trakasserier har minskat. Men bolagen försöker förstås behålla greppet på andra sätt – de kallar nu större grupper till ”kurser”.

20160428_100608

Yasser, en av aktivisterna i taxiklubben, talar här till kollegorna på Älvsjömässans parkering vid förra aktionen den 28 april  – Jag vet att ni inte har mycket tid för era familjer, säger han. – Man får välja, betala räkningarna eller vara med sina barn. Är vi tysta så accepterar vi hur det är. Om vi talar turkiska eller arabiska eller svenska, det är samma sak, det uttrycket finns på alla språk: Är vi tysta så accepterar vi.

Färdtjänsten

I Stockholm är det bolagen 020 och Kurir, som genom att lägga skamligt låga bud har fått uppdraget att köra färdtjänst vid senaste upphandlingen. Stockholms Läns Landsting (som styrs av allianspartierna) har utan att tveka antagit skambuden, som inte ger utrymme för kollektivavtal och rimliga arbetsvillkor för taxiförarna. Sedan 2011 har en tredjedel av ersättningen försvunnit. Ersättning för färdtjänstkörning var 2011 12,8 kr per km. 2016 är den 8,2 kr per km.

När taxin kör ”vanliga” taxikunder ger det i snitt 11 kr per km till dagskassan. Skoltaxikörningar ger 9 kr per km. Färdtjänstkörningar ger alltså 8,2 kr per km. De kunder som kräver mest omsorg och som det tar längst tid att ta hand om, hjälpa in och ut ur bilen etc, är alltså de som ger minst betalt, samtidigt som landstinget ställer hårda krav på tidspassning. När färdtjänsten fungerar bra kan bolagen få bonus, extrapengar, som tydligen alltid stannar i deras kassa. Medan däremot när det handlar om avdrag, för att tider inte har hållits eller kunder har klagat, dras de pengarna från åkaren.

Det är inte konstigt att förarna inte vill köra färdtjänst och det är inte konstigt att färdtjänstkunder kan känna sig ovälkomna, även om de flesta förare är noga med att inte låta konflikten gå ut över resenärerna. Taxichaufförer och färdtjänstkunder har gemensamma intressen! Både förarna och de som är beroende av färdtjänst måste få rimliga villkor.

Bolag – åkare – anställda förare

Det är inte något enkelt förhållande mellan bolag och anställda i taxibranchen. Till bolagen som har växlar ansluter sig åkare, som i sin tur kan ha anställda förare – men oftast inte har det.

Åkaren är i de allra flesta fall en ensam person som har en bil och en f-skattsedel. Hen får till att börja med betala för att ansluta sig till växeln, för att bilen ska få Taxi 020s gula färg, taxameter, alkokås etc. Inkomsten för reklamen på bilen går till 020. Ca 10000 per månad och bil går till 020 – även om bilen är trasig och står på verkstad. Av dagskassan går 3,6% till 020. Moms ska betalas och av det som blir kvar av dagskassan ska åkaren betala allt kring bilen, drivmedel, försäkringar, avgifter för att stå t.ex. vid centralstation eller Arlanda, sociala avgifter, inkomstskatt etc. En del åkare anställer i sin tur förare, t.ex. för att bilen ska kunna gå dygnet runt. Det finns stora åkare som har flera bilar och flera anställda förare, men de flesta åkarna är ensamma eller har en-två anställda.

Det finns en överetablering. Arbetsförmedlingen har länge använt att betala utbildning till taxiförare som en av sina åtgärder, fast det absolut inte är något bristyrke. Det blir färre arbetslösa på pappret. Men om man inte kan klara sig på en normal arbetstid – är det då ett ”riktigt jobb”?

Bolagen å sin sida får in pengar för varje bil. även om den står still, och de bryr sig inte om att taxichaufförerna får konkurrera om de underbetalda körningarna.

Kollektivavtal

Såna skambud som 020 och Kurir har lagt för att få färdtjänstkörningarna, kan t.ex. Taxi Stockholm, som har kollektivavtal, inte lägga. Samtidigt ska sägas att det gällande kollektivavtalet inte är särskilt bra. Även chaufförer som kör för Taxi Stockholm kan ha alldeles för långa arbetsdagar och arbetsveckor – garantidelen av lönen är låg. Så det räcker inte med kollektivavtal, det måste bli bättre också. För det krävs i sin tur att fler förare organiserar sig fackligt men också att det blir fortsatta aktioner för bättre villkor.

Filmen Taxiklubben

Taxiklubben_film

Denna film rekommenderas varmt! Filmen följer taxichauffören Allonias, initiativtagaren till Taxiklubben, vars envisa och ganska ensamma kamp kostar honom både jobb och familjerelationer. Men sedan filmen spelades in har mycket hänt – fröna har grott.

Filmen visas i Jordbro Kulturhus imorgon onsdag 11 maj kl 19 och har officiell premiär på Zita nu på fredag 13 maj kl 20. För info om om fler visningar i Stockholm och andra städer: Facebookevent

Uppdatering 22 juni:

Filmen Taxiklubben skulle visas på Svt, som också sponsrat filmen. Men de har tydligen fått kalla fötter. Därför har nu Aftonbladet ryckt in och man kan se filmen gratis på ABs webb under innevarande vecka, alltså t.o.m. söndag 26 juni. Taxiklubben på Aftonbladet (öppnas i nytt fönster/flik)..

Mer att läsa

Mikael Nyberg: En slavkedja runt halsen

Arbetaren: Taxiresans pris

Arbetet Taxichaufförens kamp ger hopp (om filmen Taxiklubben)

 
1 kommentar

Publicerat av på 10 maj, 2016 i Taxi

 
 
%d bloggare gillar detta: